Oddílové stezky

Cesty Síly

Cesty Síly jsou oddílové stezky 4. oddílu skautů střediska Lužan Varnsdorf, které jsou postaveny na motivu Star Wars. Skaut, plnící si tuto stezku, má vlastní postavu učedníka(1.stupeň), padawana(2.stupeň), rytíře(3.stupeň) či mistra(4.stupeň) řádu rytířů Jedi. Plněním jednotlivých bodů stezky pak získává na Síle/ Moudrosti/ Inteligenci/ Odolnosti/ Obratnosti/ Charismatu/ Zkušenostech, do kterých jsou jednotlivé body stezky rozděleny.
Cesty síly se obsahově částečně vracejí k původním skautským stezkám, které byly oproti těm současným více praktické. Obě cesty Síly jsou postaveny tak, aby se ideálně plnily na družinových výletech a akcích (táboření, fyzická zdatnost,..). Na druhou stranu po vzoru nových stezek propojují stezku příběhem s vlastní postavou. Přidávají pak systém bodování, startovní plochu pro bodovací hru a body stezky zaměřené na život v oddíle.

I. Cesta Síly

I. Cesta Síly s podtitulem ,,cesta za skautským slibem“ nahrazuje v našem oddíle klasickou nováčkovskou zkoušku. Je určena pro věk 10-12 let, ale v současnosti ji plní i mladší členové. Po jejím dokončení může nováček skládat skautský slib. Jakmile bude mít učedník dokončenou I. Cestu Síly a složený skautský slib, stává se padawanem řádu Jedi a může vykročit na II. Cestu Síly.

II. Cesta Síly

II. Cesta Síly je prvním stupněm skautské zdatnosti. Je určena pro skauty ve věku 12-13 let. Skaut, který ji plní, se na této cestě stává padawanem řádu Jedi. Jako první stupeň skautské zdatnosti je zase o krok rozsáhlejší a náročnější než I.Cesta Síly.
II. Cesta Síly přináší hned několik novinek. Jako celek už je zpracovaná ve vektorové grafice, což zvyšuje kvalitu v elektronické podobě i při tisku. Druhou významnou novinkou je ,,osobní zapojení“ padawanů při potvrzování některých bodů stezky. Padawan musí nejdříve sám usoudit, že bod stezky řádně splnil a stvrdit to svým podpisem, teprve poté může žádat o potvrzení mistra. Zároveň se tak bude dohlížet na čestnost padawanů při plnění II. Cesty Síly.

III. Cesta Síly

III. Cesta Síly je druhým stupněm skautské zdatnosti. Věkově je určena skupině 13-15 let. Skaut, který ji plní, se na této cestě stává rytířem řádu Jedi. Jako druhý stupeň skautské zdatnosti rytířům dále rozšiřuje obzory skautských znalostí a dovedností, je tedy opět o krok rozsáhlejší a náročnější než II. Cesta Síly. Některé body v ní obsažené by už měly rytíře vést a připravovat k tomu, aby na IV. Cestě Síly, na kterou vykročí jako mistr, zdárně stanul po boku vedení řádu (jako podrádce/rádce skautské družiny) a pomáhal tak vést a vychovávat nové učedníky řádu Jedi.

IV. Cesta Síly

IV. Cesta Síly je třetím a nejvyšším stupněm skautské zdatnosti. Věkově je určena skupině 15-16 let. Skaut/Rover, který ji plní, se na této cestě stává mistrem řádu Jedi. Tato stezka bude určena nejstarším skautům a roverům, kteří už pomáhají při vedení družiny. Z tohoto důvodu bude pojetí bodů ve stezce jiné, než v předchozích dvou stupních.