Tábor 2013

Ztroskotání na pustém ostrově (12. – 21. 7. 2013)

Jaké radosti bylo, když jsme vypluli na svou plavbu a to hned se čtyřmi šalupami! Bohužel, na moři nás zastihla hrozivá bouře, která nás všechny poslala ke dnu. I báli jsme se, aby někdo neutonul či se v hlubokých vodách oceánu neztratil. Pokud se tomu tak dá říci, měli jsme štěstí v neštěstí – vyvázli jsme všichni zdraví, a co je důležitější tak spolu…

Více fotografií tábora u Doubku naleznete: zde a zde.

Záchrana lidské moudrosti (21. 7. – 4. 8. 2013)

Knihovna Neviditelné univerzity byla napadena lidskou lhostejností a spousta knížek, které nesou velmi cenná poselství, se ztrácí. Stačí už jen tak málo a lidstvo přijde o všechnu svou moudrost, které si možná neváží, ale přesto ji potřebuje. Vydejme se s pomocí a radami Knihovníka zachránit tyto knihy a splňme náročné úkoly, které nám ukáží, pravou hodnotu této ctnosti.

Více fotografií z druhého turnusu zde a tady.