Klub přátel skautingu

Informace

Dne 11. 11. 2006 jsme založili Klub přátel skautingu, jehož cílem je hojnější zapojení veřejnosti do naší činnosti. Pokud nás také chcete podpořit, zde najdete přihlášku. Tuto přihlášku stačí odevzdat na pravidelných schůzkách, tj. každý pátek od 16 hod. v našich klubovnách.
Více informací na www.skaut.cz.
Zároveň připojujeme návrh darovací smlouvy pro organizace, které nás chtějí finančně podpořit.

Za finanční podporu střediska děkujeme: