Přihlášení / Registrace

Co je registrace?

Registrace je členský poplatek, který je nutné platit, aby dítě bylo součástí skautské organizace. Registrace má několik složek: ústřední, krajskou, okresní, městskou a oddílovou. V praxi to znamená, že každá vrstva dostane část z Vámi zaplacené částky.

Z registrace hradíme: členství, úrazové pojištění na všech akcích i schůzkách, skautský časopis, provoz kluboven, potřebné materiální zázemí a částečně i některé střediskové akce.

  • Registrační poplatek v současné době činí 700,-Kč na rok a je třeba ho vždy odevzdat k 30. 11. předcházejícího období.

  • U sourozenců platí první 700,-Kč, každý další pak 500,-Kč.

  • Nováčkům předá registrační formulář spolu s přihláškou jejich vedoucí po účasti na několika schůzkách a seznámení s oddílem.

Přihláška člena do organizace Junák – svaz skautů a skautek ČR (.pdf; 493 kB)
Registrační formulář 2017 (.pdf; 37,0 kB)